Povinné zmluvné poistenie a Slovenská kancelária poisťovateľov

Pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie, v tejto oblasti pôsobí na základe Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská kancelária poisťovateľov.

Čo má na starosti SKP pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie?

Medzi úlohy SKP patrí napríklad:

- správa poistného garančného fondu

- správa registra poistenia zodpovednosti

- poskytovanie hraničného poistenia

- spolupráca so štátnymi orgánmi pokiaľ ide o PZP

- poskytovať informácie v oblasti PZP

- uzatvárať dohody s podobnými kanceláriami iných štátov

- pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, ktoré boli zriadené pre povinné zmluvné poistenie a všetko, čo s ním súvisí

Ak má poistený akékoľvek otázky či problémy, môže sa slobodne obrátiť buď na svoju poisťovňu alebo  priamo na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Tá poskytuje všetky potrebné informácie o PZP ako sú napríklad informácie o sadzbách poistného, o likvidačných zástupcoch či postupoch pri autonehodách.

Členovia SKP

Členmi SKP sú všetci poisťovatelia povinného zmluvného poistenia, ktorí majú oprávnenie poskytovať toto poistenie na území SR. Ide teda o všetky poisťovne pôsobiace na území SR, menovite: Allianz Slovenská poisťovňa a. s., ČSOB Poisťovňa a. s., Generali Slovensko a. s., Komunálna poisťovňa a. s., Kooperativa poisťovňa a. s., Union Poisťovňa a. s., Uniqa poisťovňa a. s. a Wüstenrot poisťovňa a. s.

Povinné zmluvné poistenie a garančný fond

Jednou z úloh SKP je správa garančného fondu. Do tohto fondu prispievajú jednotliví členovia SKP, ktorí poskytujú povinné zmluvné poistenie.

Z tohto fondu sa poskytuje poistné plnenie za škodu:

- na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba;

- spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorá nemá uzavreté povinné zmluvné poistenie;

- spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorá ma uzavreté povinné zmluvné poistenie u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť.

Online poistenia sa netreba báť

Chcete si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, no neveríte internetu? Online poistenia sa skutočne nemusíte báť. Spoločnosť Netfinancie ponúka širokej verejnosti produkty online poistenia už od roku 2006 a dodnes týmto spôsobom poisťuje tisíce spokojných klientov. Ako to teda pri online poistení reálne prebieha?

  1. Do online kalkulačky zadáte základné údaje o poisťovanom vozidle.
  2. Pozriete si konečné ceny PZP zoradené od najnižšej po najvyššiu.
  3. Vyberiete si produkt, ktorý vám najviac vyhovuje cenou aj krytím.
  4. Skontrolujete údaje o vozidle a poistníkovi a odošlete objednávku.
  5. Vytlačte si dočasnú zelenú kartu, ktorá vám príde na e-mail.

Podrobný návod, ako si uzatvoriť PZP online nájdete na tejto stránke.

Dočasná zelená karta je platná a je možné sa ňou riadne preukazovať pri cestnej kontrole. Poisťovňa vždy zasiela originálne trvalé doklady, no zvyčajne sa čas ich doručenia predĺži aj na niekoľko týždňov. V prípade, že by sa platnosť dočasnej karty blížila ku koncu a poisťovňa vám ešte neposlala trvalú zelenú kartu, pokojne nás kontaktuje.